1. Chú ý không chèn link vô nghĩa trong bài viết

Điều hướng nhanh